Welkom bij Berchtesgaden Investerings- & Consulting Groep

Sinds de financiële crisis is een commerciële banklening aan een bestaand of startend mkb bedrijf niet meer zo vanzelfsprekend. Verhoogde kapitaals- en liquiditeitseisen opgelegd door centrale banken, als ook het verwerken van slecht presterende,  in het verleden afgesloten  leningen, hebben de banken een restrictief financieringsbeleid doen aannemen.

Het logische gevolg van het ontbreken van voldoende bankfinanciering aan het MKB is het ontstaan van alternatieve financieringsnetwerken om te kunnen voldoen aan de entrepeneurial en maatschappelijke behoeften van bestaande en startende ondernemers die goede ideeën zonder financiële hulp niet kunnen realiseren.

Echter, de balans tussen het zoeken naar investeerders ‘return’ en de naar een kapitaal of financiering verlangende en verkrampte ondernemer is vaak zoek, vooral in een markt waarbij sprake is van kapitaal krapte.

Berchtesgaden Investerings & Consulting Groep (BICG) investeert in bestaande of startende ondernemers met onderscheidende ideeën, waarbij de balans tussen financiële (kapitaal) en niet financiële middelen (kennis en ervaring) een belangrijke rol speelt. Wij dragen graag beide bij, en ontwikkelen samen verder naar een grotere som dan de delen.

 

 

BICG in het kort

De Berchtesgaden Investerings en Consulting Groep (BICG) is een uit ondernemers bestaande groep angel investeerders die middels financiële en niet-financiële middelen een serieuze toegevoegde waarde levert aan bestaande dan wel startende ondernemers die zich onderscheiden op basis van hun idee of ontwikkeld concept, vertaald in een duidelijk uitgewerkt business plan. 

 

Innovatie
Innovatie

BICG staat voor innovatie. Maar innovatie is voor ons breder dan een alleen een mooie App. Food, non-food, agrarisch, logistiek, services, toerisme, etc., zijn sectoren die wij net zo interessant vinden.

Het businessplan
Het businessplan

BICG verwacht dat een idee of concept vertaald is in een werkbaar business plan dat inhoudelijk zowel kwalitatieve als kwantitatieve items in ogenschouw neemt.

Done deal
Done deal

Als de ondernemer zelfstandig verder kan zit ons werk erop, we zullen de geplande exit strategie uitvoeren en afscheid nemen.

Sitemap | © 2017 Berchtesgaden Investerings- & Consulting Groep